Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Annehem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Annehem 1147 11,0% 58,4% 19,4% 11,2% 8,0% 48,4% 51,6% 2,0% 1,8%
Summa 1147 11,0% 58,4% 19,4% 11,2% 8,0% 48,4% 51,6% 2,0% 1,8%

http://www.val.se