Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - N Fäladen, Kämnärsrätten NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
N Fäladen, Kämnärsrätten NV 709 90,6% 8,5% 0,7% 0,3% 18,9% 60,8% 39,2% 1,4% 5,4%
Summa 709 90,6% 8,5% 0,7% 0,3% 18,9% 60,8% 39,2% 1,4% 5,4%

http://www.val.se