Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - N Fäladen, Rådhusrätten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
N Fäladen, Rådhusrätten 913 34,9% 33,2% 22,9% 9,0% 13,3% 49,4% 50,6% 1,0% 4,8%
Summa 913 34,9% 33,2% 22,9% 9,0% 13,3% 49,4% 50,6% 1,0% 4,8%

http://www.val.se