Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Torn, Spexaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Torn, Spexaren 1268 17,5% 44,9% 21,8% 15,8% 9,0% 46,5% 53,5% 1,8% 4,0%
Summa 1268 17,5% 44,9% 21,8% 15,8% 9,0% 46,5% 53,5% 1,8% 4,0%

http://www.val.se