Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Torn, Gåsatoften

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Torn, Gåsatoften 1270 22,8% 28,5% 23,5% 25,2% 8,1% 47,3% 52,7% 1,0% 2,6%
Summa 1270 22,8% 28,5% 23,5% 25,2% 8,1% 47,3% 52,7% 1,0% 2,6%

http://www.val.se