Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Torn, Vänortsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Torn, Vänortsparken 1111 30,6% 39,2% 19,6% 10,5% 11,0% 52,4% 47,6% 1,2% 2,3%
Summa 1111 30,6% 39,2% 19,6% 10,5% 11,0% 52,4% 47,6% 1,2% 2,3%

http://www.val.se