Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Torn, Orkesterparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Torn, Orkesterparken 1041 26,7% 50,1% 14,2% 8,9% 11,1% 47,7% 52,3% 2,0% 3,2%
Summa 1041 26,7% 50,1% 14,2% 8,9% 11,1% 47,7% 52,3% 2,0% 3,2%

http://www.val.se