Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mårtens Fälad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mårtens Fälad 1443 17,3% 36,0% 25,4% 21,3% 9,3% 50,2% 49,8% 1,2% 2,7%
Summa 1443 17,3% 36,0% 25,4% 21,3% 9,3% 50,2% 49,8% 1,2% 2,7%

http://www.val.se