Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Citadellstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Citadellstaden 1705 17,4% 26,0% 24,4% 32,2% 5,6% 48,3% 51,7% 1,5% 6,0%
Summa 1705 17,4% 26,0% 24,4% 32,2% 5,6% 48,3% 51,7% 1,5% 6,0%

http://www.val.se