Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fröjdenborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fröjdenborg 1423 22,2% 24,3% 22,5% 31,0% 7,2% 49,0% 51,0% 0,9% 1,7%
Summa 1423 22,2% 24,3% 22,5% 31,0% 7,2% 49,0% 51,0% 0,9% 1,7%

http://www.val.se