Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Förstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Förstaden 1549 27,7% 32,5% 21,4% 18,4% 10,7% 48,0% 52,0% 1,4% 2,9%
Summa 1549 27,7% 32,5% 21,4% 18,4% 10,7% 48,0% 52,0% 1,4% 2,9%

http://www.val.se