Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1596 26,1% 31,5% 21,5% 20,9% 9,2% 47,6% 52,4% 0,9% 2,9%
Summa 1596 26,1% 31,5% 21,5% 20,9% 9,2% 47,6% 52,4% 0,9% 2,9%

http://www.val.se