Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustav Adolf

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Adolf 1484 24,7% 34,0% 27,0% 14,3% 11,1% 51,5% 48,5% 1,3% 2,4%
Summa 1484 24,7% 34,0% 27,0% 14,3% 11,1% 51,5% 48,5% 1,3% 2,4%

http://www.val.se