Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Albano

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Albano 1399 24,4% 28,7% 22,9% 24,0% 9,4% 47,4% 52,6% 1,0% 1,8%
Summa 1399 24,4% 28,7% 22,9% 24,0% 9,4% 47,4% 52,6% 1,0% 1,8%

http://www.val.se