Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sandvången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandvången 1056 24,6% 22,7% 24,6% 28,0% 7,3% 44,8% 55,2% 1,1% 0,8%
Summa 1056 24,6% 22,7% 24,6% 28,0% 7,3% 44,8% 55,2% 1,1% 0,8%

http://www.val.se