Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Helgebröten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Helgebröten 1138 14,5% 23,3% 23,4% 38,8% 7,2% 46,8% 53,2% 0,7% 2,5%
Summa 1138 14,5% 23,3% 23,4% 38,8% 7,2% 46,8% 53,2% 0,7% 2,5%

http://www.val.se