Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrestad 1272 24,1% 34,7% 19,7% 21,5% 11,0% 47,9% 52,1% 1,4% 3,5%
Summa 1272 24,1% 34,7% 19,7% 21,5% 11,0% 47,9% 52,1% 1,4% 3,5%

http://www.val.se