Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västervång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västervång 1498 10,1% 22,4% 20,0% 47,5% 4,5% 45,4% 54,6% 0,7% 0,5%
Summa 1498 10,1% 22,4% 20,0% 47,5% 4,5% 45,4% 54,6% 0,7% 0,5%

http://www.val.se