Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svaneholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svaneholm 1458 10,6% 24,8% 28,2% 36,4% 6,2% 49,4% 50,6% 0,8% 2,5%
Summa 1458 10,6% 24,8% 28,2% 36,4% 6,2% 49,4% 50,6% 0,8% 2,5%

http://www.val.se