Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Asmundtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Asmundtorp 1798 15,0% 38,2% 22,9% 23,9% 7,6% 52,9% 47,1% 1,3% 1,4%
Summa 1798 15,0% 38,2% 22,9% 23,9% 7,6% 52,9% 47,1% 1,3% 1,4%

http://www.val.se