Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum S 1361 26,4% 30,0% 24,0% 19,6% 8,4% 48,1% 51,9% 1,2% 3,6%
Summa 1361 26,4% 30,0% 24,0% 19,6% 8,4% 48,1% 51,9% 1,2% 3,6%

http://www.val.se