Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slottshöjden S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slottshöjden S 1178 17,0% 21,7% 19,3% 42,0% 4,8% 41,3% 58,7% 0,7% 3,1%
Summa 1178 17,0% 21,7% 19,3% 42,0% 4,8% 41,3% 58,7% 0,7% 3,1%

http://www.val.se