Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slottshöjden N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slottshöjden N 1414 33,0% 29,1% 15,6% 22,3% 7,7% 45,1% 54,9% 1,2% 2,4%
Summa 1414 33,0% 29,1% 15,6% 22,3% 7,7% 45,1% 54,9% 1,2% 2,4%

http://www.val.se