Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stattena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stattena 1491 26,3% 29,7% 19,0% 25,0% 5,6% 46,1% 53,9% 0,5% 2,2%
Summa 1491 26,3% 29,7% 19,0% 25,0% 5,6% 46,1% 53,9% 0,5% 2,2%

http://www.val.se