Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum Ö 1462 19,3% 24,0% 23,4% 33,3% 5,7% 47,7% 52,3% 1,0% 5,1%
Summa 1462 19,3% 24,0% 23,4% 33,3% 5,7% 47,7% 52,3% 1,0% 5,1%

http://www.val.se