Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tågaborg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tågaborg S 1546 22,1% 30,1% 23,0% 24,8% 7,4% 44,9% 55,1% 0,8% 3,9%
Summa 1546 22,1% 30,1% 23,0% 24,8% 7,4% 44,9% 55,1% 0,8% 3,9%

http://www.val.se