Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - St Jörgens plats

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
St Jörgens plats 1706 18,4% 24,6% 25,7% 31,2% 6,4% 45,8% 54,2% 0,6% 3,7%
Summa 1706 18,4% 24,6% 25,7% 31,2% 6,4% 45,8% 54,2% 0,6% 3,7%

http://www.val.se