Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tågaborg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tågaborg N 1616 19,5% 30,6% 28,4% 21,5% 7,7% 47,6% 52,4% 0,9% 5,0%
Summa 1616 19,5% 30,6% 28,4% 21,5% 7,7% 47,6% 52,4% 0,9% 5,0%

http://www.val.se