Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Pålsjöbaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Pålsjöbaden 1655 11,5% 18,7% 26,5% 43,3% 6,2% 47,2% 52,8% 0,8% 3,3%
Summa 1655 11,5% 18,7% 26,5% 43,3% 6,2% 47,2% 52,8% 0,8% 3,3%

http://www.val.se