Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ringstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ringstorp 1644 24,0% 24,9% 18,1% 33,0% 7,6% 44,3% 55,7% 0,5% 1,8%
Summa 1644 24,0% 24,9% 18,1% 33,0% 7,6% 44,3% 55,7% 0,5% 1,8%

http://www.val.se