Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1881 24,2% 29,9% 19,3% 26,6% 8,0% 49,5% 50,5% 0,9% 1,1%
Summa 1881 24,2% 29,9% 19,3% 26,6% 8,0% 49,5% 50,5% 0,9% 1,1%

http://www.val.se