Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mariastaden N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mariastaden N 951 10,1% 60,5% 21,9% 7,6% 7,8% 48,8% 51,2% 1,1% 2,2%
Summa 951 10,1% 60,5% 21,9% 7,6% 7,8% 48,8% 51,2% 1,1% 2,2%

http://www.val.se