Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mariastaden Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mariastaden Ö 969 15,4% 58,4% 15,4% 10,8% 5,2% 48,8% 51,2% 0,7% 0,9%
Summa 969 15,4% 58,4% 15,4% 10,8% 5,2% 48,8% 51,2% 0,7% 0,9%

http://www.val.se