Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Furutorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Furutorp 1847 30,2% 24,0% 20,8% 25,0% 11,4% 48,0% 52,0% 1,2% 4,4%
Summa 1847 30,2% 24,0% 20,8% 25,0% 11,4% 48,0% 52,0% 1,2% 4,4%

http://www.val.se