Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eneborg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eneborg V 1099 40,4% 32,9% 16,7% 9,9% 10,0% 50,0% 50,0% 1,0% 4,3%
Summa 1099 40,4% 32,9% 16,7% 9,9% 10,0% 50,0% 50,0% 1,0% 4,3%

http://www.val.se