Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högaborg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högaborg Ö 1378 34,0% 33,2% 17,6% 15,3% 9,6% 49,1% 50,9% 0,7% 4,9%
Summa 1378 34,0% 33,2% 17,6% 15,3% 9,6% 49,1% 50,9% 0,7% 4,9%

http://www.val.se