Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Närlunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Närlunda 1463 23,2% 30,1% 20,5% 26,2% 9,2% 49,2% 50,8% 0,5% 3,4%
Summa 1463 23,2% 30,1% 20,5% 26,2% 9,2% 49,2% 50,8% 0,5% 3,4%

http://www.val.se