Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eskilsminne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eskilsminne 1338 15,2% 38,6% 22,8% 23,3% 6,9% 47,9% 52,1% 0,9% 1,6%
Summa 1338 15,2% 38,6% 22,8% 23,3% 6,9% 47,9% 52,1% 0,9% 1,6%

http://www.val.se