Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Adolfsberg-Västergård S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg-Västergård S 1145 19,7% 28,3% 26,0% 26,0% 9,9% 49,4% 50,6% 1,5% 2,5%
Summa 1145 19,7% 28,3% 26,0% 26,0% 9,9% 49,4% 50,6% 1,5% 2,5%

http://www.val.se