Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Husensjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Husensjö 1353 14,6% 39,3% 29,0% 17,1% 8,9% 49,7% 50,3% 1,4% 3,2%
Summa 1353 14,6% 39,3% 29,0% 17,1% 8,9% 49,7% 50,3% 1,4% 3,2%

http://www.val.se