Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rosengården Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosengården Ö 1554 18,6% 26,5% 24,1% 30,8% 7,0% 47,2% 52,8% 1,4% 3,8%
Summa 1554 18,6% 26,5% 24,1% 30,8% 7,0% 47,2% 52,8% 1,4% 3,8%

http://www.val.se