Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rosengården C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosengården C 1419 19,9% 31,1% 21,8% 27,1% 9,3% 44,8% 55,2% 1,3% 1,7%
Summa 1419 19,9% 31,1% 21,8% 27,1% 9,3% 44,8% 55,2% 1,3% 1,7%

http://www.val.se