Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ramlösabrunn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ramlösabrunn 1338 16,7% 37,4% 27,6% 18,2% 8,6% 49,3% 50,7% 1,1% 2,1%
Summa 1338 16,7% 37,4% 27,6% 18,2% 8,6% 49,3% 50,7% 1,1% 2,1%

http://www.val.se