Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ättekulla N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ättekulla N 1412 15,5% 22,5% 23,3% 38,7% 6,8% 47,7% 52,3% 1,5% 1,8%
Summa 1412 15,5% 22,5% 23,3% 38,7% 6,8% 47,7% 52,3% 1,5% 1,8%

http://www.val.se