Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Välinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Välinge 573 14,0% 36,8% 27,7% 21,5% 7,2% 51,5% 48,5% 0,3% 1,7%
Summa 573 14,0% 36,8% 27,7% 21,5% 7,2% 51,5% 48,5% 0,3% 1,7%

http://www.val.se