Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Allerum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Allerum 991 13,7% 42,8% 24,6% 18,9% 7,2% 52,1% 47,9% 0,8% 2,8%
Summa 991 13,7% 42,8% 24,6% 18,9% 7,2% 52,1% 47,9% 0,8% 2,8%

http://www.val.se