Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hittarp-Domsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hittarp-Domsten 1271 15,8% 24,4% 30,1% 29,7% 10,0% 48,6% 51,4% 2,0% 5,4%
Summa 1271 15,8% 24,4% 30,1% 29,7% 10,0% 48,6% 51,4% 2,0% 5,4%

http://www.val.se