Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Laröd Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Laröd Ö 1573 15,8% 46,2% 22,6% 15,4% 8,5% 47,2% 52,8% 1,5% 1,3%
Summa 1573 15,8% 46,2% 22,6% 15,4% 8,5% 47,2% 52,8% 1,5% 1,3%

http://www.val.se