Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Björka-Väla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björka-Väla 1250 22,3% 37,2% 24,1% 16,4% 9,5% 49,4% 50,6% 1,4% 4,4%
Summa 1250 22,3% 37,2% 24,1% 16,4% 9,5% 49,4% 50,6% 1,4% 4,4%

http://www.val.se