Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Påarp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Påarp Ö 1422 15,0% 36,6% 24,0% 24,4% 7,5% 50,8% 49,2% 0,8% 0,7%
Summa 1422 15,0% 36,6% 24,0% 24,4% 7,5% 50,8% 49,2% 0,8% 0,7%

http://www.val.se